کارگاه آموزشی زبان بدن

کارگاه آموزشی زبان بدن

 

اهمیت دقایق اولیه ارتباطات به حدی ست که تمام مدت رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.افراد جذاب رازهای زبان بدن را می دانند.چگونه افرادی قبل از سخن گفتن انرژی دارند که ما ناخودآگاه به سمتشان کشیده می شویم. افراد بسیاری علاقمندند که در کنارشان باشند و برایشان کاری انجام‌دهند.زبان بدن کمک می کند ما روی دیگران‌تاثیر بگذاریم و در مذاکره هایمان موفق باشیم.رعایت اصول زبان بدن شما را جذاب موفق و موثر خواهد کرد.در این جلسه خواهید آموخت چگونه رفتار کنید و چگونه دیگران را تحلیل کنید... فرصتی بی نظیر به همت موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
هوشمندانه زندگی کنیم...!